Aktualności


REKRUTACJA DO PROJEKTU "CZAS NA STAŻ"

W związku z realizacją projektu pn. „Czas na STAŻ” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z dniem 18 maja 2016 r. ogłaszono rekrutację do Projektu - realizacja płatnych staży zawodowych dla studentów.
Szczegóły i wymagane dokumenty:
OGŁOSZENIE O NABORZE
Regulamin
Karta zgłoszenia na staż

Godziny dziekańskie

W związku z wyborami Przedstawicieli do Senatu i Rady Wydziału odwołane zostają zajęcia dydaktyczne:
- 24 maja (wtorek) - w godzinach 10.00-12.00

WYKŁADY OGÓLNOUCZELNIANE
prowadzone przez INSTYTUT INFORMATYKI

W semestrze letnim roku akademickiego 2015/16 w Instytucie Informatyki można uczestniczyć w następujących wykładach ogólnouczelnianych realizowanych w formie zdalnej:

  • Eyetracking in Research of Human Resource Development,
  • Computer adaptive Testing, Theory and Practice.
Kursy znajdują się na platformie e-learningowej UP
w kategorii Wydział Mat-Fiz-Tech - Instytut Informatyki
Do zalogowania się wymagane jest konto studenckie założone na platformie oraz klucz do kursu.
Klucze dostępu do poszczególnych kursów to:

Eyetracking in Research of Human Resource DevelopmentEYE2016
Computer adaptive Testing, Theory and PracticeCAT2016

TERMINY WYKŁADÓW OGÓLNOUCZELNIANYCH w sem. letnim 2016

Instytut Filologii Polskiej:


Tatry i Zakopane w kulturze polskiej, dr hab. Magdalena Sadlik
wtorek od 15 marca 2016 r. od 18.30 do 20.00, sala 542
Współczesne zwyczaje językowe Polaków, dr Marta Karamańska
wtorek od 15 marca 2016 r. od 18.30 do 20.00, sala 544
Skandal w literaturze i sztuce XIX i XX wieku, dr hab. Magdalena Sadlik
środa od 16 marca 2016 r. od 18.00 do 20.20, sala 542
Polacy w armii austro-węgierskiej na frontach Wielkiej Wojny. Pamiętniki, dzienniki, proza autobiograficzna, dr hab. prof. UP Jacek Rozmus
środa od 16 marca 2016 r. od 18.30 do 20.00, sala 544
Informacje dodano 07.03.2016

w Instytucie Geografii:

Extreme climats events, dr J. Jędruszkiewicz
wtorek od 15 marca 2016 r. od 18.00, sala 435 (co tydzień)
Woda – środowisko- człowiek, prof. dr hab. R. Soja
wtorek od 8 marca 2016 r. od 18.00 do 20.15, sala 513 (co tydzień)
Analizy i zarządzanie krajobrazem, dr hab. J. Szmańda, prof. UP
wtorek 8 marca, 22 marca, 12 kwietnia, 26 kwietnia 2016 r. od 18.00 do 20.15, sala 110N/111N
Rozwój zrównoważony, dr hab. inż. W. Wilczyńska-Michalik, prof. UP
środa od 9 marca 2016 r. od 18.00 do 20.15, sala 532 (co tydzień)
Informacje dodano 07.03.2016

Instytut Informatyki UP
uczestnikiem Polsko-Włoskiego programu wymiany osobowej CANALETTO

W dniu 21 grudnia 2015 r. w Warszawie miało miejsce podpisanie Programu Wykonawczego z Republiką Włoską na lata 2016-18, w ramach którego Polsko-Włoska Komisja Mieszana wybrała do realizacji 10 projektów wymiany osobowej zgłoszonych w programie CANALETTO. W ramach Programu środki przyznawane przez obie Strony na poszczególne projekty przeznaczone są wyłącznie na finansowanie wymiany osobowej (podróży i krótkich pobytów) naukowców z Polski i Włoch prowadzących wspólne badania. Uczestnikiem jednego z projektów jest dr Łukasz Bibrzycki z Instytutu Informatyki UP. Projekt nosi tytuł "Light HadronSpectroscopy - LiQuHaS" i jego celem i jest tworzenie modeli teoretycznych oraz narzędzi obliczeniowych na potrzeby analizy danych z nowo uruchamianych eksperymentów CLAS12 i GlueX w Laboratorium im. Tomasa Jeffersona w USA. Po stronie polskiej w projekcie uczestniczą, obok Instytutu Informatyki UP również Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie (koordynator projektu) oraz Instytut Fizyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Po stronie włoskiej w projekcie uczestniczy Istituto Nazionale di Fisica Nucleare w Genui. Kierownikiem polskiej części projektu jest dr hab. Robert Kamiński z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN.

szczegóły dostępne tutaj informacje o rozstrzygnięciu konkursuUniwersytet Pedagogiczny im. KEN
Instytut Informatyki
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
telefon: (+48 12) 662 63 22
(+48 12) 662 61 66
fax: (+48 12) 662 61 66
Przejdź
do góry strony
xhtml | css | © 2011 II